Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Güzel Sanatlar Bölümü

Tümü Genel Bilgiler

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Güzel Sanatlar Bölümü, Üniversitemizin de kuruluşu ile birlikte 1992 yılında kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun (17.08.1983 tarih ve 2880 sayılı kanunun 1. maddesiyle değişen şekli) Ana İlkeler başlığında yer alan 5. maddenin i fıkrasına göre, üniversitemizin kent merkezinde yer alan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksek okullarının ön lisans ve lisans öğrencilerine yönelik olarak, birinci sınıflarda güz ve bahar dönemlerinde, güzel sanatlarla ilgili seçmeli dersler okutulmaktadır. Bölümümüzde, önceki yıllarda, iki alternatif (Resim-Müzik) ders yapılmaktayken, zamanla bunlar artmış; Mart 2014 itibariyle bu alternatif ders sayısı beşe çıkarılmıştır. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölümü Öğretim Elemanı kadrosu bu dersleri okutmanın yanı sıra, resim dalı Öğretim Elemanları Güzel Sanatlar Fakültesinde de görevlendirilmişlerdir. Ayrıca bölümümüzün öğretim elemanları kendi dersleri çerçevesinde, übu derslerin yanı sıra, üniversitemizin sosyal, sanatsal ve kültürel faaliyetlerine de katkılar sunmaktadır. Bu dersler ve faaliyetler için bölümümüzde şu an itibariyle akademik personel olarak 6 resim, 2 müzik, 1 tiyatro, 1 halk oyunları ve 1 grafik tasarım öğretim elemanı bulunmaktadır. İdari personel olarak da 1 bölüm sekreterimiz vardır. GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ DERSLERİ No                GÜZ DÖNEMİ       BAHAR DÖNEMİ 1 OZ-BOZ 143 MÜZİK-I                                     OZ-BOZ 144 MÜZİK-II 2 OZ-BOZ 145 RESİM-I                                      OZ-BOZ 146 RESİM-II 3 OZ-BOZ 147 TİYATROYA GİRİŞ-I                OZ-BOZ 148 UYGULAMALI TİYATRO-II     4 OZ-BOZ 149 TÜRKHALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI-I OZ-BOZ 150 TÜRK HALK BİLİMİ VE HALK OYUNLARI –II 5 OZ-BOZ 151 FOTOĞRAFİ-I                                     OZ-BOZ 152 FOTOĞRAFİ-II                                

...