EN

Öğr.Gör. ALİ KOÇ

Resim Sanatı

KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Avşar Kampüsü Kahramanmaraş

1970'te Kahramanmaraş’ta doğdu. 1992'de Marmara Üni. Atatürk Eğt. Fak. Resim-İş Eğt. Bölümünde Lisans ve 1997'de Marmara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Eğt. Ana Sanat/ Grafik Eğt. Sanat Dalında Yüksek Lisans eğitimi yaptı. 2010 yılından itibaren K.S.Ü. Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 • Özgeçmiş
 • Yayınlar
 • Blog
 • Galeri

Özgeçmiş

 • ÖĞRENİM BİLGİSİ

  Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı/ Yüksek Lisans 1997

  Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü/Lisans 1992

 • BİLİMSEL ETKİNLİKLER
 • İDARİ GÖREVLER

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkanlığı 2010-

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Bölüm Başkan Yardımcılığı 2002-2010

 • DİĞER PROJELER
 • BAP PROJESİ

  Kahramanmaraş'ın Görsel Belleğini Özgün Baskı Teknikleriyle Oluşturma Projesi 2013

 • SANTEZ PROJESİ
 • TÜBİTAK PROJESİ
 • DPT PROJESİ
 • ÖDÜLLER
 • ÜYELİKLER
 • DİĞER AKADEMİK ÇALIŞMALAR
 • HAKEMLİKLER
 • EDİTÖRLÜK

Yayınlar

 • ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

  “Sanat ve Tasarım”, Artist Modern, S.01/96, Ocak 2009. İstanbul.

  . “Türkiye’de Sahte Resim Olayı”, Türkiye’de Sanat-Plastik Sanatlar Dergisi, S.55, Eylül-Ekim 2002. İstanbul.

  “Türk Plastik Sanatlar Dergiciliği”, Türkiye’de Sanat- Plastik Sanatlar Dergisi, S.42, Ocak-Şubat 2000. İstanbul.

  “Ankara Sanat Dergisi”, Türkiye’de Sanat-Plastik Sanatlar Dergisi, S.31, Kasım-Aralık 1997. İstanbul.

  “Sanat ve Gelenek”, Artist Modern, S.02-03/97, Şubat-Mart 2009. İstanbul.

 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA(PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER

  “Cumhuriyet Dönemi Türk Plastik Sanatlar Tarihinde Maraşlı Ressamlar Üzerine Bir Değerlendirme’, Uluslararası Cumhuriyet Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi Yayını, Mart 2014. Kahramanmaraş. s.460-488.

  “Osmanlı Dönemi Maraş’ından Görsel Belleğimize Yansıyan Sanatsal Örnekler Üzerine Bir Değerlendirme’, Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, Cilt III, Kahramanmaraş Belediyesi Yayını, Mart 2013. Kahramanmaraş. s.231-260.

  “Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti İlişkilerine Sanatsal Açıdan Bir Yaklaşım: Hattat Hayreddin Maraşi’, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Cilt II, Kahramanmaraş Belediyesi Yayını, Haziran 2012. Kahramanmaraş. s.331-350.

 • ÇEVİRİ
 • ULUSLARARASI KİTAPLAR
 • ULUSAL KİTAPLAR
 • PATENT
 • ULUSLARARASI SANAT ETKİNLİĞİ
 • ULUSAL SANAT ETKİNLİĞİ

  2014-Mayıs, KSÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi, KSÜ. Rektörlüğü 11. Üniversitelerarası Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş.

  2008-Şubat, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Kahramanmaraş Belediyesi Ulusal Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Kahramanmaraş.

  2008-Nisan, KSÜ. Güzel Sanatlar Bölümü, KSÜ. Rektörlüğü 5. Üniversitelerarası Resim ve Heykel Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş.

  2007-Mayıs, KSÜ. Güzel Sanatlar Bölümü, KSÜ. Rektörlüğü 4. Üniversitelerarası Resim ve Heykel Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş.

  2006-Mayıs, KSÜ. Güzel Sanatlar Bölümü, KSÜ. Rektörlüğü 3. Üniversitelerarası Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş.

  2005-Nisan, KSÜ. Güzel Sanatlar Bölümü, KSÜ. Rektörlüğü 2. Üniversitelerarası Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Avşar Yerleşkesi, Kahramanmaraş.

  2004-Nisan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, KSÜ. Rektörlüğü 1. Üniversitelerarası Resim Yarışması Seçici Kurul Üyeliği, Bahçelievler Kampüsü, Kahramanmaraş.

  2015 Kasım 2015 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Sergi Salonu, ‘Türkiye Sergileri’-‘Gesam Üyeleri Kahramanmaraş’ Sergisi, Kahramanmaraş.

  2014 Kasım 2014 KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ‘Farklı ve Birlikte 2. Ulusal Jürili Karma Sergi ve Sanat Çalıştayı’, Kahramanmaraş.

  2013 Aralık 2015 KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu, ‘Anadolu’ya Yolculuk Sergileri, 9. Durak Kahramanmaraş, I. Resim Çalıştayı’, Kahramanmaraş.

 • BİLİMSEL RAPORLAR
 • SPOR ETKİNLİKLERİ

Blog

Fotoğraf Galeri

 • sergi